POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES RELATIUS AL RESPONSABLE

Responsable tractament

Empresa: XXXXXXXXXX – Axxxxx
Direcció: XXXXXXXXXX – (08xxx) BARCELONA

Contacte: XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

Delegat Protecció Dades

Nom: XXXXXXXXXX
Contacte:  XXXXXXXXXX@ENPRESA.COM

2. FINALITATS

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem de que, depenent de la relació que es tingui amb nosaltres, en XXXXXXXXXX tractem les dades que ens facilita per alguna, o totes, de les següents finalitats:

 • Compra/venta de material
 • Control i vigilància d’accés a llocs.
 • Creació de contactes, confecció de nomines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobros i pagaments.
 • Manteniment de la relació laboral i contra prestació pels treballs realitzats.
 • Prestar-los un servei
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Seguretat de l’entitat
 • Servei post venda i fidelització
 • Tramitació del pressupostos

3 . DURADA DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades es conservaran mentre perduri la relació contractual, comercial o d’un altra tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

La base de dades pel tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament.

5. DESTINATARIS

Las vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A d’altres responsables del tractament
 • Gestoria/Assessoria
 • Servei Prevenció de Riscos Laborals

6. DRETS

Te drets a obtenir confirmació sobre si en DUAMAR TRANSITOS Y ADUANAS SA estem tractant les dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, te dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats les quals van ser recollides en el seu moment.

En determinades circumstancies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al  tractament de les seves dades. DUAMAR TRASNITOS Y ADUANAS SA deixarà de tractar les dades, a menys que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer un ús de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a traves dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Access faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Para exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Para exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Para exercir el seu dret d’Oposició faci clic aquí
 • Para exercir del seus dret de Portabilitat faci aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: XXXXXXXXXX – (08XXX) BARCELONA adjuntant una fotocopia del DNI, per la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i Cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza per el compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Per últim, li informem que pot dirigir-se davant l’Agencia Española de Protecció de Dades i altes organismes públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Per conèixer les couries que utilitzem en la nostra pagina web, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a traves del següent enllaç política de cookies.